Przedsiębiorstwo robót drogowych
MARI-BUDPrzedsiębiorstwo MARI-BUD


Mariola Grzyb

 • Zakres wykonywanych robót:

  Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w robotach drogowych. Posiadamy niezbędny park sprzętowy, zaplecze techniczne, oraz wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dzięki czemu możemy spełnić najwyższe wymagania Klientów, do których należą zarówno inwestorzy prywatni jak i samorządowi.

 • Do naszych zadań należy m.in.:

  - budowa autostrad
  - budowa dróg
  - budowa parkingów
  - budowa infrastruktury drogowej miejskiej i gminnej
  - wykonanie wszelkich konstrukcji i technologii drogowych
  - utrzymanie zimowe dróg
  - powierzchniowe utrwalanie

 • Naszą specjalizacją jest:

  - oznakowanie poziome i pionowe dróg
  - układanie nawierzchni górnych i dolnych warstw bitumicznych
  - skrapianie emulsją
  - warstwy podbudów kamiennych oraz bitumicznych
  - roboty ziemne, makroniwelacje i niwelacje
  - roboty kanalizacyjne i odwodnieniowe
  - roboty elektryczne
  - wykonanie barier energochłonnych
  - ekrany akustyczne
  - roboty brukarskie

Jesteśmy sprawdzonym partnerem
WASZYCH inwestycji drogowych

0

Lat na rynku robót drogowych

0

Ukończonych robót w zeszłym roku

tysiące

metrów kwadratowych nawierzchni

0

Zadowolonych Klientów
Czym się zajmujemy


Podstawowa działalność

Podstawowym rodzajem działalności naszej firmy, prowadzonej przede wszystkim na terenie Województwa Śląskiego oraz województw ościennych, jest budowa, modernizacje i utrzymanie dróg kołowych, ulic i placów.

Remonty uszkodzeń

Zajmujemy się ponad to bieżącymi remontami dróg, chodników i terenów zelonych.

roboty wykończeniowe

Zajmujemy się również robotami wykończeniowymi chodzników, placów, parkingów itp.

Nasze przykładowe realizacje

Masz inne pytania?

Skontakuj się z nami.

Skontaktuj się z nami